EUROPEJSKA SKALA ZAGROŻENIA LAWINOWEGO

Europejska skala zagrożenia lawinowego składa sie z 5 poziomów ryzyka określonego przez ocenę stabilności i jej skutki w zakresie prawdopodobieństwa zejścia lawiny. Żaden wskaźnik ryzyka nie powinien być zlekceważony. W gorach ryzyko 0 nie istnieje i niebezpieczenstwo najakie jest narazony narciaz, snowboardzista lub pieszy z lub bez rakiet snieznych, wzrasta wraz z wartoscia wskaznikow. Ryzyko lawinowe nie jest parametrem ktory mozna zmierzyc, kazdy wskaznik skali nie odzwierciedla tego, co się stanie, ale to, co może się zdarzyć z najwiekszym prawdopodobieństwem, uwzględniając analizę sytuacji i stanu wiedzy. Flagi są umieszczone ​​na wyjazdach i przyjazdach głównych wyciągów i dostepne sa ulotki w różnych punktach informacyjych.
Skala europejska zagrożenia Stabilność pokrywy śnieżnej Znaczenie flagi
Ryzyko niskie Ogólna stabilność pokrywy śnieżnej jest dobra. Warunki są wtedy bardziej korzystne do uprawiania sportów. Niestabilność nie jest widoczna i znajduje się w bardzo niewielu obszarach charakteryzujących się stromymi zboczami, grzbietami i przełęczami, powodujące załamania nachylenia. drapeau jaune
Ryzyko ograniczone Ogólna stabilność jest dobra lecz niestabilność lokalna jest spowodowana nachyleniem i wysokością stoków. Ryzyko wystąpienia lawiny dotyczy tylko niektórych stoków. Może wystąpić tylko w przypadku dużego obciążenia (na przykład grupa narciarzy). Spontaniczne wystąpienie lawin jest niskie.Masy śnieżne lub lawiny, w większości przypadków są małej wielkości.
Ryzyko wyraźne Niestabilność pogarsza się i rozprzestrzenia się na liczne stoki których ogólna charakterystyka topograficzna opisana jest w buletynie. Zgodnie z sytuacjami, zostanie wykonane odniesienie do najbardziej narażonych obszarów,biorąc pod uwagę charakterystykę terenu i okresy zamieci śnieżnych,które wykluczają lokalizację surowych sektorów. Niestabilność jest wyraźna i mogą wystąpić lawiny spowodowane małym obciążeniem,jak na przykład przejazd jednego narciarza. W przypadku gdy przewidziane jest "naturalne" zejście lawiny powinna ona prowadzić w większości przypadków do ograniczonej liczby lawin o średnim znaczeniu, niektóre z nich mogą wzrosnąć w sile. Szkody materialne są mało prawdopodobne i są wyjątkowe w tego typu sytuacji. drapeau à damier
Ryzyko wysokie Niestabilność dotyczy większości stoków, których charakterystyka , może ale nie musi być opisana w biuletynie. W większości sektorów, których dotyczy ta niestabilność, istnieje wysokie ryzyko wywołania lawiny przy niskim obciążeniu (na przykład po przejeździe jednego narciarza). Jeśli ryzyko przypadkowego wywołania lawiny jest nadal silne i niepokojące, to nie jest takie same dla wystąpienia naturalnego. W rzeczywistości indeks 4 opisuje bardzo różne sytuacje pokrywy śnieżnej, w których ryzyko spontanicznego wystąpienia lawiny może być silne, jak również bardzo niskie. wskaźniki te są wskazane w biuletynie.
Ryzyko bardzo wysokie Niestabilność pokrywy śnieżnaj jest bardzo wysoka i powrzechna: częste okresy zachlmurzenia, przymrozków i wiatru, nagłe ocieplenie, któremu towarzyszy deszcz wpływający na nieprzetworzoną pokrywę śnieżną ... Mogą wystąpić liczne i o dużym stopniu lawiny, które mogą wystąpić w strefach o niskim nachyleniu (poniżej 20°). Niektóre z sytuacji objętych ryzykiem 5 mają charakter o wyjątkowej wadze. Lawiny o dużej sile, mogą spowodować bardzo poważne konsekwencje zarówno w kategoriach ludzkich i materialnych. Słupy, budynki i drogi mogą zostać naruszone i uszkodzone. W przypadku większych obaw specjalne biuletyny wydawane są dla regionalnych i departamentalnych służb bezpieczeństwa jak również do mediów (regionalny alert pogodowy "lawina", meteorologiczne komunikaty prasowe). drapeau noir