ZASADY ZACHOWANIA DLA WSZWYSTKICHUŻYTKOWNIKÓW TRAS NARCIARSKICH

Przepisy te mają na celu poinformowanie Cię w prosty i jasny sposób o zachowaniu się na stoku. Stosując się do tych zasad, można w pełni wykorzystać pobyt na nartach i bezpiecznie uprawiać swój ulubiony sport zimowy.

Zalecamy zaopatrzenie się w dodatkowe ubezpieczenie od wypadków narciarskich. Pomoc nie jest darmowa. Koszty mogą być bardzo wysokie w zależności od tego, gdzie się znajdujesz, oraz od użytych środków pomocy (personel, ratrak, helikopter szpital, itp. ...). Ceny za pomoc są wywieszone na oznakowanych stokach. Dowiedz się więcej zaraz po przyjeździe. Ubezpieczenia są dostępne, dobrze przystosowane do potrzeb narciarstwa, z różnymi formami pomocy. Można zwrócić się do kas wyciągów narciarskich, klubów sportowych, szkół narciarskich i ośrodka turystycznego. Każdy użytkownik tras narciarskich może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za wyrządzone nieumyślnie urazy innym użytkownikom tras.

1. Szacunek dla innych
Użytkownicy stoków muszą zachować się tak aby nie wystawiać innych na niebezpieczeństwo lub zaszkodzić im swoim zachowaniem lub sprzętem.
2. Panowanie nad szybkością
Wszyscy użytkownicy stoków muszą dostosować szybkość i zachowanie do swoich możliwości jak również do ogólnych warunków trasy i pogody, do warunków śnieżnych i ilości osób na stoku.
3. Wybór kierunku
Ten który znajduje się powyżej ma możliwość wyboru kierunku ; musi więc brać pod uwagę bezpieczeństwo osoby znajdującej się przed nim.
4. Wyprzedzanie
Można wyprzedzić przed lub za, z prawej lub lewej strony ; musi jednak odbyć się w sposób dość odległy od osoby którą wyprzedzamy.
5. Skrzyżowanie stoków
Po zatrzymaniu lub na skrzyżowaniu stoków, każdy użytkownik musi po uprzednim sprawdzeniu z przodu i z tyłu, upewnić się że może dalej jechać bez narażenia siebie i innych na niebezpieczeństwo.
6. Zatrzymanie się
Zabrania się zatrzymywania się w wąskich przejazdach i w miejscach o słabej widoczności ; w przypadku upadku, trzeba jak najszybciej zejść ze stoku.
7. Piesi
Osoba która musi wejść lub zejść ze stoku na pieszo, musi poruszać się brzegiem stoku upewniając się że ani on ani jego sprzęt nie stanowią zagrożenia.
8. Uszanowanie oznakowania
Użytkownik powinien brać pod uwagę warunki meteorologiczne, dotyczące stanu stoków i śniegu. Musi uszanować oznakowanie i sygnalizację.
9. Pomoc
Każdy świadek wypadku lub uczestnik wypadku musi udzielić pomocy, a w szczególności powiadomić o wypadku. Jeśli zajdzie potrzeba i na prośbę ratowników, musi im pomóc.
10. Identyfikacja
Każdy świadek lub sprawca wypadku musi ujawnić swoją tożsamość ratownictwu lub osobom trzecim.

REGÓŁY ZACHOWANIA NA WYCIĄGACH

Wyciągi krzesełkowye
1. Umieść swój plecak przed sobą! Możesz zaczepić się na przyjeździe wyciągu.
2. Jeśli za późno podszedłeś do wyciągu, puścić siedzenie! Możesz się zawiesić.
3. Obniżyć barierkę! Możesz spaść.
4. Nigdy nie skacz z siedzenia, nawet na postoju! Jest zawsze wyżej niż myślisz.
5. Jeśli nie jesteś w stanie wylądować, siedź! Naciśnij nogami poziomy pręt a wyciąg zatrzyma się automatycznie.

Wyciągi orczykowye
1. Zdjąć kijki z nadgarstków ! Możesz zaczepić się o orczyk.
2. Nie jedź slalomem, trzymaj orczyk aż dojedziesz na górę stoku ! Możesz spowodować, że kabel się osunie i zrani tych którzy jadą wyciągiem.
3. Jeśli upadniesz, nie nalegaj! Puść orczyk i jak naszybciej usuńsię z podjazdu.
4. Na przyjeździe, puść orczyk w wyznaczonym miejscu ! Jeśli przejedziesz przyjazd, wyciąg zatrzyma się automatycznie.
5. Usuń się szybko z przyjazdu! Orczyk może uderzyć cię w głowę.

Gondolae
1. Unikać przepychanek w kolejce
2. Będąc w gondoli, nie bujać nią.
3. W razie zatrzymania, poczekać na instrukcje od personelu.